Conform comunicatului transmis de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă – ANOFM, cetățenii ucraineni care doresc să se angajeze pe teritoriul țării noastre NU au nevoie de aviz de angajare pentru o perioadă de maximum 9 luni într-un an calendaristic.

Pentru a putea beneficia de toate măsurile și serviciile, pe parcursul celor nouă luni cetățenii ucraineni pot cere acordarea statului de refugiat. 

Astfel, după dobândirea unei forme de protecție internațională, aceștia se pot înregistra în evidențele Agenţiilor pentru Ocuparea Forţei de Muncă, beneficiind gratuit de măsurile de stimulare a ocupării, precum: medierea muncii prin care se realizează punerea în legătură a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă; informarea şi consilierea profesională, respectiv furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor; formarea profesională; evaluarea și recunoașterea competențelor profesionale obținute în sistem nonformal și informal.